Kraty Pomostowe

Rodzaje oczek

Odległość pomiędzy płaskownikami : 34,3 mm i 68,6 mm a pomiędzy prętami poprzecznymi 22,5 mm, 38,1 mm, 50,8 mm, 76,2 mm, 101,6 mm tworząc oczko o wielkościach : 34,3 x 25,4 ; 34,3 x 38,1 ; 34,3 x 50,8 ; 34,3 x 76,2 ; 34,3 x 101,2