Usługi

PUH WAMAX od wielu lat świadczy usługi z zakresu projektowania, budowy, remontów i utrzymania torów kolejowych i podsuwnicowych, są to między innymi:

 • Sprzedaż materiałów nawierzchniowych do budowy i utrzymania wszystkich typów nawierzchni torowych;
 • Projektowanie bocznic kolejowych, podtorzy i torów dla suwnic bramowych i pomostowych;
 • Budowa i remonty bocznic kolejowych, podtorzy i torów podsuwnicowych dla suwnic bramowych i pomostowych;
 • Utrzymanie i przeglądy bocznic kolejowych torów podsuwnicowych;
 • Budowa torów o konstrukcjach specjalistycznych:
 • a) tory normalno i wąskotorowe na halach przemysłowych
 • b) tory stacjonarne pod transformatory energetyczne
 • c) tory z zabezpieczeniem podtorza przed skażeniem środowiska
 • d) Rozbiórka bocznic i torów kolejowych;
 • Budowa przejazdów i przejść przez tory kolejowe oraz zabudowa placów;
 • Skup materiałów nawierzchniowych pochodzących z demontażu bocznic i torów kolejowych
 • Rozbiórka bocznic i torów kolejowych